Izlet u NP Plitvice
Posjetite naš najstariji nacionalni park i saznajte zašto ga godišnje posjeti više od milijun posjetitelja

AQUATIKA SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

  • AQUATIKA SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

Akvarij predstavlja floru i faunu hrvatskih rijeka      i jezera, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja četiriju karlovačkih rijeka– Korane, Kupe, Mrežnice i Dobre. Osjetite bogatstvo svake vodene kapi hrvatskih rijeka. Pogledajte kroz povećalo vodeni svijet koji nas okružuje ispod površine.

Ribe u vodi najprije se promatra odozgo, u šetnji uz rijeku, zatim sa strane, gleda se ispod vodene površine. Dok posjetitelj prati riječni tok, čuje rijeku kako teče. Nakon toga zvukovi se stišavaju,a posjetitelj ponire u špilje gdje može vidjeti endeme koji u hrvatskim rijekama uglavnom nalaze u ponornicama. Nakon špilje rijeka ponovno izvire u donjem toku, vide se ribe koje zajedno s biljem žive u toplijim dijelovima rijeke. Zatim se prolazi ispod tunela akvarija, te mostićem preko jezerca s lopočima, šašom i vrstama koje je dopušteno dodirivati. Na kraju izložbe dolazi se do sedrene barijere, sustava od nekoliko akvarija koji se prelijevaju preko slapova.


RADNO VRIJEME AKVARIJA (1. 4. - 31. 10.): svaki dan od 10.00  do 20.00


CIJENA ULAZNICA

Odrasli                                              60,00 kn
Djeca 3 – 18 (sa roditeljima)        35,00 kn
Djeca ispod 3 godina starosti       GRATIS


 

Kontaktirajte nas!

Ime:
Prezime
Telefon:
E-mail:
Predmet:
Vaša poruka: