Izlet u NP Plitvice
Posjetite naš najstariji nacionalni park i saznajte zašto ga godišnje posjeti više od milijun posjetitelja

Opći uvjeti poslovanja

  Ugovor o putovanju - Opći uvjeti poslovanja

  OPĆE ODREDBE
  Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora između Petro, obrta za ugostiteljstvo i turističke agencije (vl. Milan Petrović, OIB: 67917838904, Rastoke 29A, Slunj; ID: HR-AB-47-04030900324) kao turističke agencije (u daljnjem tekstu: Agencija) i gosta koji prihvaća odabranu turističku uslugu. Ugovaranjem rezervacije gost potvrđuje da se upoznao sa ovim općim uvjetima i da će ih se u potpunosti pridržavati. Ugovaranjem rezervacije sve što je navedeno u ovim općim uvjetima postaje pravna obveza za gosta i za Agenciju.
  Kod pružanja usluge smještaja gostu, Agencija nastupa kao organizator putovanja (fotografiranje ponuđenih apartmana i soba, savjetovanje, rezervacija, asistencija u destinaciji i sl.) te primjenjuje Posebni postupak oporezivanja (Čl. 91. Zakona o PDV-u).

  OPIS USLUGA
  Napominjemo da se standardi usluga i smještaja razlikuju od zemlje do zemlje i međusobno nisu usporedivi. Apartmani, hoteli ili drugi objekti koje Agencija nudi, opisani su prema službenoj kategorizaciji nadležnog tijela i na temelju informacija dobivenih od davatelja usluge. Davatelj usluge daje ovlaštenje Agenciji da u njegovo ime ugovara rezervacije s gostima. Davatelj usluge garantira da će gosta primiti u čistu smještajnu jedinicu te da će osigurati promjenu posteljine nakon svakih 3 do 7 dana, ovisno o davatelju usluge. Ukoliko gost nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu posebnih karakteristika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu u skladu sa specifikacijama u njegovom Voucheru. Vrijeme ulaska (check-in) i izlaska (check-out) iz smještajne jedinice navedeni su na prezentacijskoj stranici svake pojedine smještajne jedinice, kao i na Voucheru. Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti Agenciju. U protivnom, ako gost ne stigne u rezervirani smještaj do vremena navedenog na Voucheru i ne obavijesti Agenciju o kašnjenju, rezervacija se smatra otkazanom te se obračunavaju otkazni troškovi.

  CIJENA USLUGA
  Cijena za svaku smještajnu jedinicu navedena je u cjeniku prikazanom na dnu prezentacijske stranice konkretne smještajne jedinice. Cijena se odnosi na navedenu uslugu (noćenje, noćenje s doručkom, polupansion i sl.). U cijenu je uključena naknada za agencijsku uslugu posredovanja. Moguće nadoplate za dodatne usluge (npr. korištenje klima uređaja, smještaj za kućnog ljubimca, dječji krevetić, …) navedene su ispod cjenika te se plaćaju posebno. Navedene cijene temelje se na osnovi ugovora s davateljima usluga i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim u objektu gdje gost boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora gosta. Neke usluge gost plaća izravno davatelju usluge te eventualne prigovore na te usluge podnosi izravno davatelju usluge. Agencija zadržava pravo promjene cijena. Gostima koji su već uplatili akontaciju ili cjelokupni iznos, Agencija garantira uslugu po dogovorenim cijenama. Ako je za korištenje smještajne jedinice potrebno položiti depozit u gotovini, gost će depozit uručiti davatelju usluge uz obostrano potpisivanje Potvrde o depozitu. Depozit služi kao garancija davatelju usluge da gost u korištenoj smještajnoj jedinici neće počiniti štetu. Po završetku korištenja usluge, depozit će u cijelosti biti vraćen gostu nakon što davatelj usluge utvrdi da gost predaje smještajnu jedinicu u stanju u kojem je jedinicu i preuzeo. Povrat depozita izvršit će se uz obostrano potpisivanje Potvrde o depozitu. Gost je dužan platiti boravišnu pristojbu. Ako boravišna pristojba kod nekih objekata nije posebno navedena, znači da je već uključena u cijenu smještaja.

  REZERVACIJE I UPLATE
  Agencija stavlja na raspolaganje gostu odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s uslugom, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete koji su sastavni dio ovoga ugovora. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Rezervacija je valjana uplatom gosta, svaka druga potvrda usmena ili pismena ne vrijedi kao rezervacija.
  Agencija od gosta prima upite za uslugu smještaja putem e-maila, telefona, faxa ili osobno u poslovnici Agencije te provjerava i javlja gostu informacije o raspoloživosti usluge. Ako gost želi, Agencija za gosta rezervira određenu uslugu u određenom terminu. Gost nakon potvrde rezervacije, dobiva upute i rok za uplatu ovisno o vrsti smještaja i modelu plaćanja usluge:
  a) za privatni smještaj
  Model 1)  za boravak od 4 noćenja i više, minimalno 30% iznosa rezervirane usluge po odobrenom upitu na račun Agencije, a preostali iznos rezervirane usluge smještaja plaća se najkasnije tjedan dana prije samog dolaska, također na račun Agencije;
  Model 2) za boravak od tri noćenja i manje, 100% iznosa rezervirane usluge smještaja po odobrenom upitu na račun Agencije.

  b) za hotele, pansione
  Model 2) 100% iznosa rezervirane usluge smještaja po odobrenom upitu na račun Agencije.

  Minimalno 30% iznosa rezervirane usluge je akontacija i uplaćuje se kao garancija da će gost rezerviranu uslugu koristiti te u slučaju otkaza ili nedolaska gosta u smještaj, zadržava se kao naknada štete. Uplatom tog iznosa, gost potvrđuje da je upoznat sa svim opisima smještajne jedinice i uvjetima rezervacije. Gost uplaćuje akontaciju (30% ili više) samovoljno i ne potražuje kamatu za plaćanje unaprijed. Sve troškove transfera novca odnosno bankarskih naknada snosi gost. Ukoliko gost ne uplati minimalno 30% iznosa rezervirane usluge u zadanom roku, smatrat će se da je odustao od rezervacije. Da bi se obavio postupak rezervacije, gost je dužan dati svoje točne podatke a po uplati iznosa dostaviti Agenciji potvrdu o uplati putem e-maila ili faxa. Po primitku potvrde o uplati, Agencija će e-mailom ili faxom gostu poslati Voucher sa svim podacima o rezervaciji.

  PROMJENE I OTKAZ REZERVACIJE OD STRANE GOSTA
  Ukoliko gost želi promijeniti rezerviranu uslugu u određenom objektu kao npr. promijeniti broj ili dob korisnika usluge, termin usluge, tip usluge itd., Agencija će utvrditi mogućnost s davateljem usluge te eventualne promjene iznosa usluge predočiti gostu.
  Ukoliko gost želi otkazati uplaćenu rezervaciju, vrijede sljedeći otkazni troškovi:
  nema otkaznih troškova ako se rezervirana usluga otkaže do 30 dana prije početka usluge;
  50% iznosa rezervirane usluge ako se ista otkaže od 29 do 15 dana prije početka usluge;
  100% iznosa rezervirane usluge ako se ista otkaže  od 14 dana do dana početka usluge kao i ako se gost ne pojavi na dan početka usluge ili otkaže uslugu nakon započetog korištenja usluge.
  Promjena rezervirane smještajne jedinice za smještajnu jedinicu drugog davatelja usluge smatra se otkazom rezervirane usluge smještaja i u tom slučaju vrijede navedeni otkazni troškovi. Ako se gost nije pojavio na dan početka usluge, a davatelj usluge je u međuvremenu primio druge goste, gost nema pravo na prigovor kao ni na povrat uplaćenog iznosa. Agencija ostavlja mogućnost gostu da ako nije u prilici koristiti rezerviranu uslugu, pronađe drugog gosta za rezerviranu uslugu. Novi gost preuzima sve uvjete rezervirane usluge i ove opće uvjete. U slučaju otkaza rezervacije uslijed smrti gosta odnosno jednog od korisnika usluge za kojeg je Agencija imala podatak da će koristiti uslugu, ili u slučaju smrti člana njegove uže obitelji (bračni partner, brat, sestra, roditelj, dijete), Agencija će zaračunati samo minimalne troškove otkaza (30% iznosa). Gost je dužan Agenciji dostaviti dokument o smrti preminule osobe i srodstvu preminule osobe s jednim od korisnika usluge. Za svaki drugi otkaz rezervacije uzrokovan bilo kojim drugim razlogom, uvijek će vrijediti otkazni troškovi navedeni u ovim općim uvjetima. Svi troškovi povrata uplaćenog novca idu na teret gosta. Ako je gost uplatio manji iznos od iznosa navedenih otkaznih troškova, Agencija će gostu ispostaviti račun za preostalu razliku iznosa, a gost je obavezan platiti razliku iznosa jer je bio upoznat s ovim općim uvjetima.

  PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ
  Ako prije ili za vrijeme korištenja usluge nastanu izvanredne i nepredvidive okolnosti vezane uz rezervirani smještaj (smrt davatelja usluge, bankrot, zabrana rada, nepopravljiv kvar u objektu ili oko njega, …), Agencija je dužna o tome obavijestiti gosta u pisanom obliku. Ako se nastali problemi ne mogu otkloniti, Agencija će gostu ponuditi zamjenski smještaj. Gost može u roku 2 dana prihvatiti ili odbiti zamjenski smještaj. Bude li novi ponuđeni smještaj skuplji od prethodno rezerviranog smještaja, Agencija će gostu predočiti iznos i gost treba razliku iznosa doplatiti. Ako će novi ponuđeni smještaj biti jeftiniji od prethodno rezerviranog smještaja, Agencija će gostu vratiti razliku već uplaćenih sredstava. Ukoliko gost prihvati zamjenski smještaj i potrebnu nadoplatu odnosno povrat sredstava, odriče se svih daljnjih potraživanja prema Agenciji s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotne rezervacije. Ako gost odbije ili se ogluši na novu ponudu, te ako Agencija neće imati zamjenski smještaj, Agencija će gostu  izvršiti povrat svih uplaćenih sredstava o trošku Agencije. Odredbe ovog članka vrijede samo u slučaju ako su nepredviđene okolnosti vezane isključivo uz rezervirani smještaj te ako nisu nastale uslijed više sile (rata, nemira, štrajkova, elementarnih nepogoda, itd.).

  PRAVA I OBAVEZE GOSTA
  Gost je dužan na dan dolaska u destinaciju prijaviti se na adresu privatnog smještaja naznačenu na Voucheru. Pružatelju usluge treba predati Voucher na kojem je navedena rezervirana usluga. Ukoliko broj i dob pristiglih korisnika usluge ne odgovara podacima navedenima u Voucheru ili gost nenajavljeno dovede kućnog ljubimca bez prethodnog pristanka davatelja usluge, davatelj usluge ima pravo uskratiti pružanje rezervirane usluge ili zatražiti nadoplatu razlike. Gost smije dovesti kućnog ljubimca samo uz prethodnu najavu i pristanak davatelja usluge. U protivnom, davatelj usluge smije odbiti pružanje usluge. Ako gost želi neke dodatne usluge uz rezerviranu uslugu, može ih dogovoriti u poslovnici Agencije. Kad gost dođe u smještajnu jedinicu, ona mora biti čista, opremljena s čistom posteljinom, ručnicima i toaletnim papirom. Posteljina i ručnici se mijenjaju svakih 3 do 7 dana, ovisno o davatelju usluge. Gost ima pravo nesmetanog korištenja smještajne jedinice, ali pritom se mora pridržavati kućnog reda, ne ometati druge osobe u objektu ili susjedstvu te poštivati sve zakone Republike Hrvatske.  Ukoliko gost napravi štetu u smještajnoj jedinici ili objektu, dužan ju je u cijelosti nadoknaditi davatelju usluge. U slučaju da se ne pridržava navedenih obaveza, gostu može biti uskraćena rezervirana usluga bez prava na povrat uplaćenog iznosa i naknadu štete.

  OBVEZE AGENCIJE
  Obaveza Agencije je briga o provedbi dogovorene rezervacije, sukladno dobrim običajima u turizmu. U slučaju pojave određenih nesuglasica između gosta i davatelja usluge, Agencija se obavezuje pomoći rješavanju istih na obostrano zadovoljstvo. Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena ili neizvršenja usluge uslijed više sile.

  RJEŠAVANJE PRIGOVORA
  Agencija može svaki dan u vrijeme svog radnog vremena zaprimiti prigovor. Ako gost na dan dolaska u rezervirani smještaj primijeti određene nedostatke, dužan je odmah isti dan kontaktirati Agenciju i davatelja usluge te s njima surađivati u dobroj namjeri da se nedostaci uklone. Ukoliko gost stigne u rezervirani smještaj nakon radnog vremena Agencije, prigovor može podnijeti sljedeći dan do 12 sati bez obzira o kojem je danu riječ. Svi prigovori izvan navedenih rokova smatrat će se neosnovanima. Ako se nedostaci uklone i ne ometaju daljnje korištenje usluge, gost nema pravo na daljnje prigovore. Ako nedostaci ne mogu biti uklonjeni i utječu na kvalitetu usluge, Agencija će gostu ponuditi zamjenski smještaj slične cijene i karakteristika. Prihvaćanjem zamjenskog smještaja gost se odriče prava na povrat uplaćenog iznosa za rezervirani smještaj. Ukoliko gost Agenciji i davatelju usluge ne da priliku za otklanjanje nedostataka ili ponudu zamjenskog smještaja te samostalno napusti rezervirani smještaj, nema pravo na povrat sredstava i naknadu štete bez obzira na opravdanost njegovih primjedbi. Ako nedostaci neće moći biti otklonjeni, a Agencija neće imati zamjenski smještaj, Agencija će gostu ponuditi mogućnost povrata uplaćenih sredstava za neiskorišteni dio usluga ili smještaj s višom cijenom za koju bi gost morao nadoplatiti razliku. Ukoliko će Agencija prigovor gosta smatrati neosnovanim ili će gost odbiti zamjenski smještaj slične cijene i karakteristika, gost može nastaviti koristiti rezerviranu uslugu ili može platiti potpuno novu uslugu smještaja u punom iznosu. Ako gost nastavi koristiti rezerviranu uslugu, odriče se prava kasnijeg prigovora kao i potraživanja povrata sredstava za rezerviranu uslugu. Ukoliko gost odluči da će potraživati sredstva uplaćena za rezervirani smještaj, tada ne smije nastaviti boraviti u rezerviranom smještaju. Gost po povratku s odmora, a najkasnije 14 dana od završetka korištenja usluge, mora uputiti pismeni prigovor (e-mailom na info@petro-rastoke.com, faxom na 00385(0)47/777-159 ili poštom na Petro – Rastoke, turistička agencija, Rastoke 22, 47240 Slunj, Croatia) i može tražiti razmjernu odštetu. Prigovor mora biti potkrijepljen određenim dokazima uz pismenu potvrdu Agencije o prigovoru s lica mjesta. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 14 dana ne mora se uzeti u razmatranje. Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje u roku 14 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (faxom, e-mailom, poštom). Dok Agencija ne donese rješenje, gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. U protivnom, Agencija ima pravo tražiti naknadu štete koju bi joj takav postupak gosta nanio.

  PRTLJAGA I DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA
  Gost je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko gost zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za dokumente i prtljagu gosta. Gostu se preporuča uplata police za osiguranje prtljage. Ukoliko gost za vrijeme boravka u destinaciji izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, prijavu upućuje hotelu ili vlasniku objekta te nadležnoj policijskoj postaji. Nove dokumente dužan je osigurati na vlastiti trošak. Gost je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene propisima RH, pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima te surađivati s davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, gost odgovara za načinjenu štetu, a Agencija otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete gost podmiruje direktno kod vlasnika objekta. Svim gostima preporučamo da se prije uplate rezervacije smještaja osobno informiraju o Hrvatskoj i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u Hrvatsku imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Neodgovarajuće putne isprave, koje bi mogle imati za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje Agenciju te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja.

  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
  Gost osobne podatke daje dobrovoljno kako bi se mogli koristiti u postupku rezervacije i realizacije usluge te u daljnjoj komunikaciji. Agencija se obavezuje da osobne podatke gosta neće davati trećim osobama osim u svrhu realizacije usluge. Gost je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Agencije.

  OSIGURANJE
  a) OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA

  Ukoliko gost prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, Agencija preporuča uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza se ne može naknadno uplatiti, već isključivo prilikom uplate rezervacije. Premija osiguranja izračunava se zavisno od vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva s kojim Agencija ima sklopljen ugovor o posredovanju.
  Agencija djeluje kao posrednik za sklapanje polica osiguravajuće kuće Uniqa osiguranje d.d. Uvjeti otkaza i ostale informacije dostupne su na web stranicama Uniqa osiguranja. Ukoliko gost nema ugovoreno osiguranje od otkaza, agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 5. ovog Ugovora. Uplatom police osiguranja od otkaza gost sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a agencija se obvezuje gostu osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom gostu preporučamo da ih osobno pročita.

    b) PUTNO OSIGURANJE

  Cijena putovanja ne uključuje i putno osiguranje. Agencija gostu preporuča i policu putnog osiguranja: od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje.
  Ugovaranjem putovanja i uplatom, gost potvrđuje da se upoznao s ovim općim uvjetima rezerviranja smještaja pa se smatra se da su gostu ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku.
  U slučaju da gost zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili putem Agencije, pri čemu Agencija djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje. Uvjeti osiguranja i ostale informacije dostupne su na stranicama Uniqa osiguranja.

    c) OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA
  Agencija je sklopila s Uniqua osiguranjem d.d. ugovor o osiguranju (osiguranje jamčevine) za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja Agencije zbog kojeg  bi usluga putovanja mogla izostati odnosno radi naknade troškova povratka gosta u mjesto polaska. U slučaju nastanka osiguranog slučaja gost treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Uniqa osiguranje d.d., tel: (+385 1) 6324 200 e-mail: info@uniqa.hr. Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti Agencije.

    d) OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
  Agencija ima kod osiguravajućeg društva Uniqa osiguranje d.d., sklopljen Ugovor o  osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči gostu  neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza. Agencija će upoznati gosta sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Agencija prouzroči gostu neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a gost ugovaranjem putovanja i uplatom potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

  NAPOMENE
  Za sve rezervacije koje je gost dogovorio s drugom turističkom agencijom koja je nastupala kao organizator/turoperator, a Agencija je posredovala, primjenjuju se opći uvjeti odgovornog organizatora te Agencija ne odgovara za provedbu turističkih rezervacija drugih organizatora. 

  OSTALE ODREDBE
  Turistička agencija Petro-Rastoke i gost se obvezuju da će eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno a ako to nije moguće mjerodavan je nadležni sud u Karlovcu i Hrvatsko pravo.